Handel med guld

Handel med guld

Råvaror har blivit alltmer populära handelsinstrument i CFD-handel under de senaste åren. Marknaderna för råvaror har gett traders tillgång till guld- och silvermarknader samt andra ädelmetaller. Ökningen berodde på att efter 2008 ansågs ädelmetaller som skydd mot alla typer av handelsrisker och det gäller fortfarande.

Dessutom använde chip tillverkningsföretag i början av chipproduktionen under de senaste åren mycket guld. Med att guld blev allt dyrare växte handeln på marknaderna. Det ledde till att guldpriset har ökat från 300 $ / oz till nästan 2000 $ / oz. undet de senaste fem åren.

Guld, silver och andra värdefulla varor blev tillgängliga för handel med många handelsplattformar online. Till skillnad från förr i tiden när bara institutioner kunde delta i guldhandeln är denna typ av handel tillgänglig för alla idag. Marknaderna för ädla metaller är bland de mest aktiva marknader, som drar nytta av tekniska framsteg som genomförs av utländska börser och ger möjlighet till handlare att dra nytta av framtidsavtal.

Sammanfattningsvis har forex-mäklare forsett guldhandel plattformar, så att handlare kan placera order för att sälja eller köpa guld och därmed banat vägen för nya möjligheter till guldinvesteringar. CFD-handel bidrar till det, vilket möjliggör spekulationer på marknadsrörelserna. Egentligen köps och säljs avtalen i stället för de fysiska aktierna och det finns en överenskommelse mellan köparen och säljaren att byta värdetillskott vid kontraktets slut.